EU-Fördermittel

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności oraz rozwój firmy ASP Polska Sp. z o.o..

Efektem projektu będzie możliwa produkcja rozmaitych kształtów form m. in. z aluminium, co będzieniezbędne do produkcji LIANY – do tego w pojedynczych egzemplarzach co przyczyni się również do ekonomicznej produkcji. Dzięki temu ASP Polska Sp. z o.o. będzie w stanie zaoferować odbiorcom precyzyjnie wykonany produkt w dowolnej ilości.

Wartość projektu: 1 703 134,05 PLN.

Wkład Funduszy Europejskich: 781 055,80 PLN.

Celem projektu jest wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu oraz wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa.
Efektem projektu będzie zakup 3 środków trwałych i zestawienie ich w linię technologiczną.

Wartość projektu: 3 445 845,00 PLN.

Wkład Funduszy Europejskich: 1 124 320,00 PLN.

Celem projektu jest opracowanie prototypu Pacjenckiego Stabilizatora Siedzenia Liana II dedykowanego osobom o wyższej wadze, spełniającego normy krajowe i unijne w zakresie tego typu
wyrobów medycznych.

Efektem projektu będzie:

  • opracowanie prototypu nowego, innowacyjnego urządzenia przeznaczonego do wsparcia procesu leczenia pacjenta
  • poprzez zapewnienie jego stabilnej (siedzącej) pozycji, dostosowanego do potrzeb osób o znacznej wadze (nadwadze i otyłości)
  • lepsze dostosowanie oferty Wnioskodawcy do potrzeb branży medycznej
  • rozwój prac B+R w firmie ASP
  • poszerzenie oferty Wnioskodawcy
  • wzrost innowacyjności Wnioskodawcy
  • wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa

Wartość projektu: 473 971,72 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 232 500,86 PLN

Celem projektu jest wykonanie modernizacji trzech hal magazynowo-produkcyjnych w wyniku czego nastąpi poprawa efektywności energetycznej w prowadzonej działalności.

Wprowadzenie usprawnień pozytywnie wpłynie na efekt ekologiczny poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcowa.

Wartość projektu: 3 556 773,40 PLN.

Wkład Funduszy Europejskich: 1 590 427,12 PLN.

Kontakt

ASP Lightweight - Kontakt

ASP Lightweight - Kontakt
Nachricht
member of asp GmbH